Tetra Pak

Tetra Pak

2016-08-26

  • Projektet beräknas bli klart i dec 2016
  • Byggherre: Tetra Pak Facility ManagementBi-vent utför installationer för allmänventilation samt processventilation inkl. kyla
  • Generalentreprenör : PEAB
  • Ordersumma 12 mkr