hbg-lasarett.jpg

Sjukhuset i Helsingborg

  • Projektet förväntas bli klart våren 2018.
  • Byggherre: Region Skåne
  • Samverkansentreprenör: PEAB
  • Bi-vents arbete omfattar nya luftbehandlingsinstallationer, nya aggregat och VAV-system.
  • Ordersumma ca 20 mkr.