tycho.jpg
Ombyggnad av Tycho Braheskolan, Helsingborgs stad skall renovera skolan i samverkan/partneringprojekt. Bättre salar, laborationssalar och fler toaletter. Skolan skall få ny ventilation, belysning, el och avlopp., Helsingborg

Tycho Braheskolan

  • Start jan 2024, beräknas färdig juni 2025
  • Byggherre: Fastighetsförvaltningen Helsingborg
  • Totalentreprenör NCC AB
  • Bi-Vent utför installationer av ventilation
  • Ordersumma ca 12 mkr