Kvarteret Dimman Kvarteret Dimman , Om- och tillbyggnad av stadsarkiv och biografer, Malmö

Kvarteret Dimman

  • Start 2012 klart 2014
  • Byggherre: Malmö Stad
  • Totalentreprenör: Veidekke
  • Bi-vent utför luftbehandlingsinstallationer inklusive styr- och övervakning
  • Ordersumma 10 mkr