Värdegrund

Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som stöttar sina medarbetare och tillhandahåller experttjänster till våra kunder. Bi-Vent arbetar med tre ledord i sin verksamhet, Nytänkande, Effektivt och Samarbete, där både professionell utveckling och personligt välbefinnande är viktiga drivkrafter för ett framgångsrikt företag.

  • Nytänkande - Vi har enkla kontaktvägar och ger helhetslösningar mellan teknikområden. Vi har fokus på kvalitet och hållbarhet.
  • Effektivt - Vi har effektiva processer för varje uppdrag, liten organisation och moget ledarskap. Vi förenklar arbetet varje dag både internt och för våra kunder.
  • Samarbete - Vi arbetar nära våra kunder och vi samarbetar internt. Vi har stort engagemang i våra uppdrag och vi lyssnar och lär av varandra.